ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ໃບແທັກດານາຟາ

ໃບແທັກດານາຟາ ແມ່ນສູດຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີສູດຕຳລາພິເສດດ້ວຍປະລິມານເໝົ້າຕາຄວາຍທີ່ສູງ, ໄດ້ປະສົມປະສານດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີຄ່າ 9 ຊະນິດ, ມີສັບພະຄຸນປິ່ນປົວໄດ້ຜົນ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນຂອງບັນດາພະຍາດໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບປັດສະວະໄດ້ແກ່ຍາວ

ພິເສດ, ນອກຈາກການປິ່ນປົວຫຼາຍທິດທາງ ສະຫຼາຍໜິ້ວ – ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ອັກເສບ – ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນ, ໃບແທັກ ຍັງມີສັບພະຄຸນປິ່ນປົວໜິ້ວຖົງບີ, ອັກເສບຖົງບີດ້ວຍຄ່າປິ່ນປົວທີ່ຕໍ່າ. ການທົດລອງທາງຄລີນິກໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃບແທັກຂອງດານາຟາມີສັບພະຄຸນແກ້ການອັກເສບຕິດເຊື້ອ ແລະ ພິເສດຢານີ້ປອດໄພສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນເບົາຫວານ

72% ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ ແລະ ໝົດໄປຢ່າງສົມບູນ

28% ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຍັງມີໜິ້ວໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ບັນດາອາການຜິດປົກກະຕິຂອງການຖ່າຍເບົາ, ເຈັບຫຼັງ ຫຼື ເຈັບປັ້ນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ

*ລາຍງານໝາກຜົນຂອງການປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບປັດສະວະຂອງໃບແທັກດານາຟາໂດຍໂຮງໝໍແພດພື້ນເມືອງນະຄອນດ່າໜັງ, ຫວຽດນາມເປັນຜູ້ປະຕິບັດ

bieu-do-tron3

ພະຍາດວິທະຍາ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນເອີ້ນລວມໃຫ້ທັງໝົດບັນດາຊະນິດໜິ້ວທີ່ນອນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຈຸດແຕກຕ່າງກັນພື້ນຖານແມ່ນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງໜິ້ວແຕ່ລະຊະນິດຍ້ອນມັນກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ. […]

ບັນດາຄັດລັບໃນການປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ເສຍນໍ້າສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ 7 ເຄັດລັບດັ່ງລຸ່ມນີ້  […]

ໃບແທັກ – ສູນກາງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ຈາກສູດຕຳລາຂອງວັດຈະນານຸກົມຢາຈີນ, ສົມທົບກັບປະສົບການພື້ນບ້ານ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການແພດພື້ນເມືອງ, ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຢາດານາຟາໄດ້ຜະລິດ ແລະ ນຳ ອອກສູ່ຕະຫຼາດຢາໃບແທັກ […]

ບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ໝົດໜິ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ. […]