ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຫຼາຍຊະນິດ, ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວ canxi (80 – 90%), ລວມມີ canxi oxalat, canxi phosphat ແລະ canxi oxalat phosphat. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະນິດທີ່ພົບໜ້ອຍກ່ວາແມ່ນໜິ້ວ acid uric, ໜິ້ວ cystin. ຍ້ອນສ່ວນຫຼາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜິ້ວ canxi . ສະນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄະລຳກິນ canxi ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ.

ຂະບວນການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ສັບສົນ, ຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ canxi ສ່ວນເກີນ. ຫຼາຍຄົນກິນດື່ມດ້ວຍຄວາມລຳບາກ, ຄະລຳ canxi ຍັງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ກົງກັນຂ້າມຫຼາຍຄົນດື່ມນົມ, ກິນກຸ້ງກະປູຫຼາຍແຕ່ບໍ່ເຫັນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ສະນັ້ນ, ລະດັບການກິນດື່ມຄືແນວໃດໃນໜຶ່ງຄົນທີ່ເຄີຍມີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນກັບຄືນ? ລຸ່ມນີ້ແມ່ນ 7ຂໍ້ທີ່ຕ້ອງຈື່ຈຳກ່ຽວກັບລະດັບການກິນທີ່ທ່ານໝໍມັກໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

– ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ (ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ 7ຂໍ້): ຄວນດື່ມນໍ້າປະມານ 2,5 – 3ລິດ/ມື້ (ແບ່ງອອກດື່ມຫຼາຍເທື່ອໃນມື້) ຫຼື ກິນດື່ມເຮັດແນວໃດເພື່ອມີປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວບັນລຸໄດ້ເກີນ 2,5ລິດ/ມື້. ໄປຖ່າຍເບົານໍ້າຍ່ຽວມີສີຂາວໄສສະແດງວ່າດື່ມນໍ້າພຽງພໍ. ດື່ມນໍ້າຫຼາຍທັງຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແລະ ທັງຊ່ວຍຂັບໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍອອກມານອກຖ້າມີ.

– ກິນຊີ້ນສັດໃຫ້ໜ້ອຍ: ກິນອາຫານທີ່ບັນຈຸເກືອ ແລະ ບັນດາປະເພດຊີ້ນໃຫ້ໜ້ອຍ. ສາມາດກິນປາແທນຊີ້ນ. ກຸ້ງກະປູກໍ່ສາມາດກິນແຕ່ໃຫ້ພໍດີ.

– ກິນດື່ມໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີອາຫານທີ່ບັນຈຸ canxi (ເຊັ່ນ: ນົມ, ເນີຍແຂງ): ແຕ່ລະມື້ສາມາດດື່ມນົມສົດປະມານ 3ຈອກ ຫຼື ບັນດາຜະລິດຕະພັນຈາກນົມໃນປະລິມານທີ່ທຽບເທົ່າເຊັ່ນ: ເນີຍ, ເນີຍແຂງ (ປະມານ 800 – 1.300mg canxi). ບໍ່ຄວນຄະລຳບັນດາອາຫານທີ່ບັນຈຸ canxi ຈົນເກີນເຫດຍ້ອນແນວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມສົມດູນໃນການດູດຊຶມ canxi, ພາໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມ oxalate ຫຼາຍຂຶ້ນຈາກລຳໄສ້ ແລະ ຈະສ້າງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ນອກຈາກນັ້ນການຄະລຳອາຫານທີ່ບັນຈຸ canxi ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍ.

ກໍລະນີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເປັນກັບໄປກັບມາຫຼາຍເທື່ອ, ຫຼັງຈາກກວດວິເຄາະມີໃບຢັ້ງຢືນມີ canxi ຫຼາຍໃນລະບົບຖ່າຍເທເນື່ອງຈາກເພີ່ມການດູດຊຶມ canxi ຈາກລຳໄສ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄະລຳ canxi, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຄະລຳທັງໝົດ, ແຕ່ກິນປະມານ  400mg/ມື້, ທຽບເທົ່ານົມສົດ 1,5ຈອກ

– ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາອາຫານທີ່ບັນຈຸ oxalate ຫຼາຍ: ນໍ້າຊາປຸກ, ກາເຟ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ຮຳເຂົ້າ, ທັນຍາພືດ, ຜັກບົ້ງ

– ຖ້າດື່ມນໍ້າໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ສົ້ມໂອສົດຫຼາຍ: ບັນດາເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້ບັນຈຸ citrate ຫຼາຍຊ່ວຍຕ້ານການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ.

– ຄວນກິນຜັກສົດໃຫ້ຫຼາຍຊ່ວຍຍ່ອຍໄວ, ຫຼຸດການດູດຊຶມບັນດາທາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

– ຫຼີກເວັ້ນການກິນອາຫານທີ່ບັນຈຸ purin ຫຼາຍຍ້ອນມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເຊັ່ນ: ປາແຫ້ງ, ກຸ້ງແຫ້ງ, ຊີ້ນແຫ້ງ, ໄສ້ກອກ, ນໍ້າປາຊະນິດຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໃນໝູ, ເຄື່ອງໃນງົວ.

ເອົາໃຈໃສ່: ໃນຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກັບໄປກັບມາຫຼາຍເທື່ອຄວນໄປກວດເພື່ອຊອກສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວກັບຄືນເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ລະດັບການກິນຕົວຈິງເໝາະສົມກັບແຕ່ລະກຸ່ມສາເຫດ. ມີຫຼາຍກຸ່ມສາເຫດຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດໜິ້ວກັບຄືນເຊັ່ນ: ພູມແພ້, ລະບົບຖ່າຍເທຕີບເຂົ້າ, ເນື່ອງຈາກຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ພະຍາດປ່ຽນເປັນກົດເນື່ອງຈາກທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ, ມີ  canxi ໃນລະບົບຖ່າຍເທຫຼາຍຍ້ອນເພີ່ມການຖ່າຍເທ canxi ຈາກກະດູກ, ເນື່ອງຈາກເພີ່ມການດູດຊຶມ canxi ຈາກລຳໄສ້ ແລະ ຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ລະບົບຖ່າຍເທມີ oxalate ຫຼາຍ ຫຼື ເນື່ອງຈາກການກິນດື່ມ, ລະບົບຖ່າຍເທມີ uric ຫຼາຍ…

Nhận xét