ກິນອາຫານຊ້າເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ, ບາງຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປົກ ປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບັນດາພະຍາດຕຸ້ຍ, ຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ເບົາຫວານ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ…

tt

1.ຕຸ້ຍ

ກິນອາຫານຕອນກາງຄືນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງບັນດາ axit amin, ກົດໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າຕານໃນເລືອດ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເວລານີ້ຖ້າທ່ານເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ, ການໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາ ທາດໄຂມັນໄດ້ສະສົມ ແລະ ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕຸ້ຍຂຶ້ນ.

2.ຄວາມດັນສູງ

ກິນຊີ້ນຫຼາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມ “ພາລະ”  ໃຫ້ກະເພາະແຕ່ຍັງງ່າຍເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນ

ຖ້າກິນແລ້ວໄປນອນໂລດຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຊ້າລົງ, ເລືອດຈຳນວນຫຼາຍຈະໄດ້ “ສົ່ງເຂົ້າ” ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແຂງໂຕ.

3.ເບົາຫວານ

ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າເກີນໄປຮ່ວມກັບການກິນຫຼາຍເກີນໄປຈະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ insulin ທີ່ຜະລິດອອກມາ.

ຕາມປົກກະຕິ, ນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍ insulin, ມັນມີສັບພະຄຸນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນ ເລືອດ. ເມື່ອປະລິມານ insulin ບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ, ນຳໄປສູ່ພະຍາດເບົາ ຫວານ.

4.ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ
ການວິໄຈທາງການແພດໃຫ້ເຫັນວ່າ, ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຢູ່ ລະບົບຖ່າຍເທ.

Canxi ໃນອາຫານບໍ່ໄດ້ດູດຊຶມໝົດໃນລຳໄສ້, ປະມານ 70 – 80% ຈະຖືກຖ່າຍເທຜ່ານລະບົບຖ່າຍເທ. ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າເກີນໄປ, ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວແຕ່ໄປນອນໃນທັນທີ, ນໍ້າຍ່ຽວຈະສະສົມໃນພົກຍ່ຽວ, ປະລິມານ Canxi ໃນນໍ້າຍ່ຽວບໍ່ຢຸດເພີ່ມຂຶ້ນ, ດົນໄປຈະກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ.

5.ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່

ຫຼັງຈາກກິນຕອນກາງຄືນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຍາກ. ເວລາ ນອນອາຫານ “ຈັບກັນຄືນ” ດົນໃນລຳໄສ້, ຊຸກຍູ້ຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່.

6.ເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນ

ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າສົມທົບກັບການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍງ່າຍທີ່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບມ້າມກະທັນຫັນ, ເຮັດໃຫ້ “ຊ໋ອກ” ໃນເວລາກຳລັງນອນຫຼັບ, ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນ.

7.ປະສາດຊຸດໂຊມ

ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າ ແລະ ອີ່ມເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນເທິງອະໄວຍະວະອ້ອມຂ້າງ. ກະເພາະ, ລຳໄສ້, ຕັບ, ຖົງບີ, ມ້າມຈະສົ່ງ “ຂໍ້ມູນ” ເຖິງສະໝອງ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາຈຸລັງສະໝອງເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ່. ເມື່ອໃດ ທີ່ “ຄື້ນຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ” ແພ່ອອກສູ່ບັນດາສ່ວນອື່ນຂອງເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງແມ່ນຈະນຳໄປສູ່ການຝັນ ຮ້າຍ. ສະພາບເປັນເວລາດົນອາດເຮັດໃຫ້ປະສາດຊຸດໂຊມ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດເອົາເຫດຜົນຍ້ອນວຽກງານຫຍຸ້ງທີ່ສ້າງໃຫ້ຕົນເອງຄວາມເຄີຍຊິນກິນເຂົ້າເຊົ້າ ແບບຮີບດ່ວນ, ກິນເຂົ້າທ່ຽງກາຍໂມງ ຫຼື ກິນເຂົ້າຄໍ່າຊ້າເກີນໄປ. ດີທີ່ສຸດທ່ານຄວນສ້າງໃຫ້ຕົນເອງລະດັບ ການກິນທີ່ສົມດູນທາງດ້ານໂພສະນາການ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງອັດຕາສ່ວນເໝາະສົມລະຫວ່າງ 3 ຄາບເຊົ້າ, ທ່ຽງ ແລະ ຄໍ່າ (30%, 40%, 30%). ດ້ວຍວິທີນີ້, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບັນດາການຫິວຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຕົນຈະບໍ່ກິນຫຼາຍເກີນໄປໃນຕອນຄໍ່າ.

 

Nhận xét