ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ ມີສັບພະຄຸນສະຫຼາຍໜິ້ວສົມທົບກັບຮາກຫຍ້າຄາ, ຫຍ້າຈີນາຍກ້ອມ, ແກ່ນໝາກຄ້ຽວ, ໂກດນໍ້າເຕົ້າມີສັບພະຄຸນເພີ່ມການກະຕຸ້ນບີບຮັດລະບົບທາງເດີນປັດສະວະເພື່ອຂັບໜິ້ວອອກມານອກ

Radix sterculariae ແລະ ຂີ້ໝິ້ນຂຶ້ນ

Radix sterculariae ແລະ ຂີ້ໝິ້ນຂຶ້ນ ມີສັບພະຄຸນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອທາງລະບົບປັດສະວະເນື່ອງຈາກໜິ້ວເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຖູໃສ່ລະບົບປັດສະວະ

Radix Saussureae, ເປືອກຕົ້ນໝາກລີ້ນ, ໝາກກ້ຽງອ່ອນ

Radix Saussureae, ເປືອກຕົ້ນໝາກລີ້ນ, ໝາກກ້ຽງອ່ອນ ມີສັບພະຄຸນເຮັດໃຫ້ບັນດາອາການເຈັບຫຼັງ, ເຈັບປັ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງເນື່ອງຈາກໜິ້ວໃນລະບົບປັດສະວະຫຼຸດລົງ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໃບແທັກ

ແຕ່ລະເມັດເຄືອບຟິມບັນຈຸ:

* ກາວແຫ້ງເໝົ້າຕາຄວາຍ: 90mg (ທຽບເທົ່າເໝົ້າຕາຄວາຍ1000mg)

* ກາວແຫ້ງປະສົມ: 230mg

ທຽບເທົ່າກັບ:

+ ຫຍ້າຈີນາຍກ້ອມ: 250mg

+ Radix sterculariae: 150mg

+ ຂີ້ໝິ້ນ: 250mg

+ ແກ່ນໝາກຄ້ຽວ: 100mg

+ ໝາກກ້ຽງອ່ອນ: 100mg

+ ເປືອກຕົ້ນໝາກລີ້ນ: 100mg

+ ຮາກຫຍ້າຄາ: 500mg

+ Radix Saussureae: 100mg

+ໂກດນໍ້າເຕົ້າ: 50mg

ສ່ວນປະກອບສຳຮອງພໍດີ 01ເມັດ

ຢາບັນຈຸໃນກັບ 01ກວດ x 45ເມັດ ຫຼື ກັບ 5ແຜງ x 10ເມັດ

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້: ໄດ້ຖືກບົ່ງໃຊ້ໃນກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

* ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບປັດສະວະ, ໜິ້ວຖົງບີ, ອັກເສບຖົງບີ

* ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນ, ພິເສດແມ່ນຫຼັງຈາກສະຫຼາຍໜິ້ວ ຫຼື ຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວອອກ

ຂະໜາດ ແລະ ວິທີໃຊ້: ຮັບປະທານຮ່ວມກັບນໍ້າໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ, ຮັບປະທານກ່ອນອາຫານ

* ເພື່ອຂັບໜິ້ວອອກ: ຮັບປະທານ 3ເມັດ/ເທື່ອ, 3ເທື່ອ/ມື້

* ເພື່ອປິ່ນປົວການອັກເສບ, ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນ: ຮັບປະທານ 3ເມັດ/ເທື່ອ, 2ເທື່ອ/ມື້

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

* ຄົນທີ່ແພ້ກັບສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງຂອງຢາ

* ບໍ່ໃຊ້ໃຫ້ຄົນເປັນເບົາຫວານ, ຍ່ຽວຈາງ

* ຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ກຳລັງໃຫ້ລູກກິນນົມ

ຜົນຂ້າງຄຽງ: ບາງຄັ້ງຄາວພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບທາງເດີນອາຫານເຊັ່ນ: ເຈັບທ້ອງ, ຖອກ ທ້ອງຂັ້ນເບົາ

BAITHACH-LAO

hinh2

ດານາຟາເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາພື້ນເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ, ເອກກະລາດທັງໝົດ, ປິດແຈບແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP-WHO ທຳອິດຂອງຫວຽດນາມ

ຜ່ານ 50ປີສູ້ຊົນ, ດານາຟາ ພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດຢາແຖວໜ້າຂອງຫວຽດນາມໃນປະຈຸບັນ. ດ້ວຍແນວທາງພັດທະນາຢາຈາກຢາພື້ນເມືອງ, ດານາຟາໄດ້ຫ້າວຫັນໃນການລົງທຶນເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ

ຢາພື້ນເມືອງສຳລັບຜະລິດຢາຢູ່ດານາຟາແມ່ນໄດ້ປູກໂດຍກົງ ຫຼື ເກັບຊື້ຈາກບັນດາສູນຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ ແລະ ໄດ້ຖືກຕີລາຄາຢ່າງມີວິທະຍາສາດແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນມາດຕະຖານຂອງຢາພື້ນເມືອງ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງທາດທີ່ຈຳເປັນ

ນອກຈາກນັ້ນ, ດານາຟາກໍ່ໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຢາພື້ນເມືອງຕາມມາດຕະຖານ GMP-WHO ແລະ ປະກອບໄປດ້ວຍອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງ. ດ້ວຍການລົງທຶນທີ່ຈິງຈັງ, ດານາຟາເຊື່ອໝັ້ນວ່າແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ, ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້.

ຄຳເຫັນຂອງລູກຄ້າ 

ກ່ອນໜ້ານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຈັບບິດທ້ອງສ່ວນລຸ່ມຢ່າງກະທັນຫັນ, ຢາກຖ່າຍເບົາແຕ່ຖ່າຍເບົາບໍ່ໄດ້, ເມື່ອຖ່າຍເບົາໄດ້ແມ່ນຮູ້ສຶກໜາວເຢັນ. ໄປກວດ, ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໜິ້ວ 3mmຢູ່  ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ທ່ານໝໍເວົ້າວ່າດ້ວຍຂະໜາດໜິ້ວນີ້ແມ່ນສາມາດຖ່າຍເທໜິ້ວອອກມານອກໄດ້ດ້ວຍຢາ. ຂ້າພະເຈົ້າລອງຮັບປະທານຢາໃບແທັກດານາຟາຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍແມ່ນເຫັນວ່າອາການເຈັບຫຼຸດລົງ. ແລະ ຫຼັງຈາກ 3ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປກວດເບິ່ງຄືນແມ່ນເຫັນວ່າໜິ້ວໝົດໄປ

ອ້າຍແຈັງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ 9mmແລະ ໄດ້ຖືກບົ່ງມະຕິໃຫ້ຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວ ອອກ. ໂຊກດີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກໝູ່ຢາໃບແທັກດານາຟາວ່າມີປະສິດທິພາບປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ສູງ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈທົດລອງໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວິທີການຜ່າຕັດ. ຫຼັງຈາກໃຊ້ໄດ້ 2ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປກວດຄືນທີ່ຜົນການເອໂກໃຫ້ເຫັນວ່າໜິ້ວໄດ້ນ້ອຍລົງຍັງເຫຼືອແຕ່ 5mm.ປະຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ຢາເພື່ອສະຫຼາຍໜິ້ວໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສົມບູນ

ເອື້ອຍລານ, ບິ່ງເຢືອງ

ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຜ່າຕັດສະຫຼາຍໜິ້ວ. ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດພໍ່ຍັງມີອາການເຈັບຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມເນື່ອງຈາກຕະກອນໜິ້ວຍັງເຫຼືອຢູ່. ທ່ານໝໍບົ່ງໃຊ້ໃຫ້ພໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ໃບແທັກດານາຟາເພື່ອກຳຈັດຕະກອນໜິ້ວໃຫ້ໝົດໄປ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຈຳກັດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໜິ້ວກັບຄືນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນໄລຍະໃຊ້ຢາ, ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນວ່າເຈັບອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງກຳລັງຊື້ໃບແທັກໃຫ້ພໍ່ຮັບປະທານເພື່ອປິ່ນປົວໜິ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນ

ຕ໋ວນຫວູ, ຮ່າໂນ້ຍ