ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ລະດັບການກິນດື່ມ, ສະພາບການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດເຂດຮ້ອນ, ເຂດແຫ້ງ… ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ. ໜິ້ວສາມາດປະກົດຕົວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ຫຼື ຢູ່ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບ, ເຈັບກະທັນຫັນ, ເຈັບຈຸກແຕ່ລະງວດຢູ່ບໍລິເວນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເຈັບລາມລົງລຸ່ມອະໄວຍະວະສືບພັນ, ຄົນເຈັບຈະຖ່າຍເບົາອອກເລືອດ, ຍ່ຽວແສບຮຸນແຮງ.

ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ການແພດພື້ນເມືອງເອີ້ນລະບົບຖ່າຍເທວ່າແທັກເລິມ, ຊາເລິມ,… ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າພະຍາດນີ້ມັກເກີດຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນອາການອຸນຫະພູມຕໍ່າຢູ່ບໍລິເວນແຕ່ໄສ້ບືຮອດພົກຍ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວອັ່ງຄ້າງກາຍເປັນໜິ້ວ. ຖ້າໜິ້ວນ້ອຍເອີ້ນວ່າຊາເລິມ, ໜິ້ວໃຫຍ່ເອີ້ນວ່າແທັກເລິມ. ການແພດພື້ນເມືອງໄດ້ແບ່ງໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທອອກເປັນຫຼາຍແບບຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ກາມອວດຂີເຈຼ໋, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພ້ອມກັນນັ້ນອີງຕາມແບບແມ່ນມີບັນດາວິທີການ, ສູດຢາທີ່ຕ່າງກັນ. ຄຽງຂ້າງກັນນັ້ນປະສົບການພື້ນບ້ານກໍ່ມີສູດຢາຫຼາຍສູດທີ່ດີເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດນີ້.

ກັບກໍລະນີໜິ້ວຢູ່ພົກຍ່ຽວ, ສາມາດໃຊ້ 2ວິທີລຸ່ມນີ້:

– ໃຊ້ໜວດສາລີ 60g, ໃບຕຳລິງ 30g, ໜວດສາລີ ແລະ ໃບຕຳລິງລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ຕັດນ້ອຍ, ເອົາທັງສອງໃສ່ໝໍ້ພ້ອມນໍ້າ 400ml, ຕົ້ມຈົນຝົດ, ຕົ້ມຕໍ່ໄປຈົນນໍ້າໃນໝໍ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 250ml ແມ່ນມອດໄຟ. ແບ່ງເປັນສາມຫາຫ້າເທື່ອ, ດື່ມນໍ້າຕົ້ມນີ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນມື້. ດື່ມໜຶ່ງງວດຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້

– ໃຊ້ເປືອກໝາກໂຕ່ນ 40g, ບ໊ວຍ 12ໜ່ວຍ. ເປືອກໝາກໂຕ່ນລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ຕັດນ້ອຍ, ແລ້ວເອົາໃສ່ໃນໝໍ້ພ້ອມກັບບ໋ວຍຕົ້ມເອົານໍ້າດື່ມ. ວິທີຕົ້ມ, ວິທີໃຊ້ຄືກັບວິທີເຮັດຢູ່ສູດທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ, ແລະ ກໍ່ໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້.

ປິ່ນປົວໜິ້ວທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ, ສາມາດໃຊ້ 2ວິທີລຸ່ມນີ້:

– ໃຊ້ເໝົ້າຕາຄວາຍ 80g, ຝຸກລິງ 30g. ວິທີເຮັດ: ເອົາທັງສອງຢ່າງໃສ່ໝໍ້ພ້ອມນໍ້າ 400ml, ຕົ້ມຈົນຝົດ, ຕົ້ມຕໍ່ໄປຈົນນໍ້າໃນໝໍ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 250ml ແມ່ນຢຸດ. ແບ່ງເປັນສາມຫາຫ້າເທື່ອດື່ມໝົດໃນມື້. ໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ 10 – 15ມື້.

– ໃຊ້ໃບໂມ່, ໝາເດ່ (ແຕ່ລະຊະນິດ 10g), ເໝົ້າຕາຄວາຍ 15g. ເອົາຢາແຕ່ລະຊະນິດໃສ່ໃນໝໍ້ພ້ອມນໍ້າ 400ml, ຕົ້ມຈົນຝົດ, ຕົ້ມຕໍ່ໄປຈົນນໍ້າໃນໝໍ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 250ml ແມ່ນຢຸດ. ແບ່ງເປັນສາມຫາຫ້າເທື່ອດື່ມໝົດໃນມື້. ໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ 15 – 20ມື້.

ກັບກໍລະນີໜິ້ວຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພື້ນບ້ານຍັງມີສູດຢາປິ່ນປົວທີ່ງ່າຍດາຍດ້ວຍວິທີເອົາໝາກກ້ວຍແກ່ນສຸກ, ເອົາແກ່ນດຳຕາກແຫ້ງແລ້ວບົດເປັນຝຸ່ນເພື່ອຕົ້ມເອົານໍ້າດື່ມ. ກໍ່ມີຄົນໃຊ້ໝາກກ້ວຍແກ່ນທີ່ຍັງບໍ່ສຸກ (ແຕ່ແກ່ແລ້ວ, ໄກ້ຊິສຸກ) ປະທັງເປືອກ ແລະ ຕັດເປັນປ່ຽງບາງໆເອົາໄປຕາກແຫ້ງແລ້ວຕົ້ມນໍ້າດື່ມແທນນໍ້າຊາໃນມື້.

Nhận xét