ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ໝາກຮຸ່ງດິບປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ

ຂ້າພະເຈົ້າປີນີ້ອາຍຸ 77ປີ, ເປັນຫຼາຍພະຍາດແຕ່ວ່າໃນປີ 1990 ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແລ່ນປິ່ນປົວເປັນເວລາ 5ປີກັບຫຼາຍໝໍຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ, ເສຍເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງສະຫຼາຍໄດ້ໜິ້ວ.

ການຜ່າຕັດບົດໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທດ້ວຍ laser: ວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ

ວິທີການບົດໜິ້ວດ້ວຍ laser ກຳລັງໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຈາກໂຮງໝໍໄຊງ່ອນບິ່ງເຢືອງໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນ ເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ, ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບສູງໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ ເຈັບຟື້ນຟູສຸຂະພາບໄດ້ໄວ

ນໍ້າໂຊດາສາມາດປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ຕາມໝາກຜົນການວິໄຈໜຶ່ງ, ໄດ້ລົງໃນ“ ວາລະສານລະບົບຖ່າຍເທ” ອອກໃນວັນທີ 4/2010, ບາງເຄື່ອງ ດື່ມເຊັ່ນ: ໂຊດາມີຄວາມສາມາດຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນບັນດາຊະນິດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງທີ່ມັກພົບທີ່ສຸດ.

ຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຄວນມີລະດັບການກິນສະເພາະ

ໜິ້ວອາດນອນຢູ່ຂວັ້ນອ່າງໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຄວນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍເບົາຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ, ຍູ້ໜິ້ວ ໃຫ້ຄ່ອຍໆລົງເບື້ອງລຸ່ມທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຄົນປົກກະຕິດື່ມນໍ້າແຕ່ລະມື້ 1,5 – 2ລິດ ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວ ຖ່າຍເທຕ້ອງດື່ມ 2 – 2,5ລິດ. ໜິ້ວນ້ອຍມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5mm ສາມາດຖ່າຍເທອອກມານອກຜ່ານ ນໍ້າຍ່ຽວ. ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ (ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ສົ່ງໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ, ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ), ລະດັບການກິນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ອາຫານທີ່ຄົນເຈັບສາມາດນຳໃຊ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງໜິ້ວ (ທາດຜຶກທີ່ກໍ່ເກີດເປັນໜິ້ວ) ຂອງເຂົາເຊັ່ນ: ທາດ axit oxalic, canxi photphat, axit cacbonic ຫຼື axit uric.

ປ້ອງກັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແວ່ມາຢາມ

ປີທີ່ຜ່ານມາຢູ່ເຢຍລະມັນ, ບ່ອນທີ່ຄົນແໜ້ນໜາເຫື່ອບໍ່ອອກຫຼາຍຄືອາກາດຮ້ອນຢູ່ປະເທດເຮົາ, ຈຳນວນຄົນ ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງລວມ 1,5% ຂອງປະຊາກອນ. ໃນປະເທດຂອງເຮົາຖ້າມີໜ້ອຍກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ງແມ່ນກໍ່ ເກືອບຮອດລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງທຸກຍາກຍ້ອນກ້ອນໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນພະ ຍາດແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ຮູ້ແຈ້ງພະຍາດພັດມີບໍ່ພໍເທົ່າໃດ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຈຸດທີ່ຄວນຮູ້ໃຫ້ຖືກຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ ໜິ້ວແວ່ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ!