ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ໜິ້ວນໍ້າບີ – Gallstones – ພາກທີ 1

ຖົງນໍ້າບີ (gallbladder) ແມ່ນຖົງອັນໜຶ່ງຮູບໝາກເຊີລີ້ນອນຢູ່ລຸ່ມກີບຕັບຂວາ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕັບ ແລະ ລຳໄສ້ດ້ວຍທໍ່ນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຖົງນໍ້າບີແມ່ນສຳຮອງນໍ້າບີ.

ເຮັດຫຍັງເມື່ອສົງໄສວ່າເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ?

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ມັກພົບຢູ່ໄວກາງຄົນ, ເພດຊາຍເປັນຫຼາຍກ່ວາເພດຍິງ ແລະ ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກເປັນກັບໄປກັບມາ.

ອາການຂອງພະຍາດ

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

ຄົນເຈັບທີ່ຕຸ້ຍງ່າຍທີ່ຈະເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍ Brigham ແລະ Women ຢູ່ Boston (ອາເມລິກາ) ໄດ້ວິໄຈໃນຄົນກ່ວາ 250.000ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນເຫັນວ່າເພດຊາຍໜັກກ່ວາ 90kg ຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາປະມານ 44%ທຽບກັບບັນດາຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຍັງບໍ່ເຖິງ 75 kg

ໃຜແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ?

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນ“ບັນດາກ້ອນໜິ້ວ” ນອນຢູ່ໃນຖົງນໍ້າບີ. ໜິ້ວນໍ້າບີມີ 2ຊະນິດ: ໜິ້ວ cholesterol ແລະ ໜິ້ວສີນໍ້າບີ. ໜິ້ວ cholesterol ລວມມີຢ່າງໜ້ອຍ 60% ແມ່ນ cholesterol ແລະ ມັກພົບຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງເອີຣົບ. ໜິ້ວສີນໍ້າບີແມ່ນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ດຳເນື່ອງຈາກມີຄວາມເຂັ້ມຂອງສີນໍ້າບີສູງ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນກ່ວາ 90% ພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີໃນຄົນອາຊີ.

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ

ການວິໄຈລ້າສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນ 2ພະຍາດນີ້ດ້ວຍລະດັບການກິນດື່ມ.

ພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ຕາມການຄາດຄະເນຫວຽດນາມມີ 3% ຂອງປະຊາກອນ (2,5ລ້ານຄົນ) ທີ່ເປັນໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ ໃນປີ 2010 ແລະ ມີແນວໂນ້ມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ບັນດາວິທີການປິ່ນປົວໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທຖ້າກວດພົບໄວ, ເລືອກວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ໝົດໜິ້ວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຈຳກັດການເປັນກັບຄືນ.

ສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ

ຕາມໝໍຢາພື້ນເມືອງຫວູກ໋ວກຈຼຸງ, ລະດັບການກິນດື່ມ, ສະພາບການຊຶມເຊື້ອໃນລະບົບຖ່າຍເທ, ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດເຂດຮ້ອນ, ເຂດແຫ້ງ... ແມ່ນບັນດາປັດໃຈອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ.