ການປິ່ນປົວໜິ້ວ 3 ໃນ 1:

ຂັບໜິ້ວ – ແກ້ປວດ – ແກ້ອັກເສບ

ຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະ

ໜິ້ວທາງເດີນປັດສະວະແມ່ນເອີ້ນລວມໃຫ້ທັງໝົດບັນດາຊະນິດໜິ້ວທີ່ນອນຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ. ຈຸດແຕກຕ່າງກັນພື້ນຖານແມ່ນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງໜິ້ວແຕ່ລະຊະນິດຍ້ອນມັນກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ.

ວິທີການຮັບຮູ້ໄລຍະຕົ້ນຂອງການເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ

ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນໃນໃຈກາງທໍ່ນໍ້າບີມີບັນດາເມັດໜິ້ວນ້ອຍ, ໃຫຍ່ ຫຼື ຕົມນໍ້າບີຢູ່ຕັບ, ຢູ່ຖົງບີ. ພະຍາດ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມນໍ້າບີ, ຊ໋ອກຍ້ອນຊຶມເຊື້ອ, ເລືອດໄຫຼໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ... ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ

ອາການຂອງພະຍາດ

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ

8 ປັດໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນນີ້ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນໃນ 11ຄົນຈະມີ 1ຄົນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເທື່ອໃນຊີວິດ. ເມັດໜິ້ວນ້ອຍແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສະດວກໃຫ້ຄົນເຈັບ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບລະດັບການກິນດື່ມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຳວັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງເປັນກັບຄືນ.

ຜູ້ຍິງ ແລະ ພະຍາດໜິ້ວ – ການພົວພັນທີ່ໜ້າແປກ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນພະຍາດທີ່ໃຜກໍ່ສາມາດເປັນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີການພົວພັນພິເສດກັບຜູ້ຍິງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ, ອັນຫຍັງແມ່ນສາເຫດ?

ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນ

ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ໃບແທັກ – ສູນກາງຂອງຜູ້ຜະລິດ

ເໝົ້າຕາຄວາຍ (Desmodium styracyfolium (Osb) Merr, ຕະກຸນໝາກ ຖົ່ວ Fabaceae), ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມັນຍັງມີຊື່ວ່າເງິນຫຼຽນຂົນ, ຕົ້ນຕາຄວາຍ, ຢູ່ຈີນຍັງມີຊື່ ວ່າຫຍ້າເງິນຫຼຽນທອງ (Gold Coin Grass), ຍ້ອນແບບກີບໃບມົນ, ໜ້າດ້ານລຸ່ມ ໄດ້ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນຂົນສີຂຽວໜຶ່ງຊັ້ນ.

ກິນແນວໃດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງບໍ່ໃຫ້ເປັນກັບຄືນ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີຫຼາຍຊະນິດ, ມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວ canxi (80 - 90%), ລວມມີ canxi oxalat, canxi phosphat ແລະ canxi oxalat phosphat. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊະນິດທີ່ພົບໜ້ອຍກ່ວາແມ່ນໜິ້ວ acid uric, ໜິ້ວ cystin. ຍ້ອນສ່ວນຫຼາຍໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜິ້ວ canxi . ສະນັ້ນ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄະລຳກິນ canxi ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ.