ການວິໄຈລ້າສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນ 2ພະຍາດນີ້ດ້ວຍລະດັບການກິນດື່ມ.

tt

ຂໍ້ມູນໄດ້ວິເຄາະໃນການວິໄຈນີ້ໄດ້ເອົາຈາກ 3 ການວິໄຈໄລຍະຍາວເອກກະລາດຂອງບັນດານາງພະຍາ ບານ ແລະ ທ່ານໝໍ, ຄົນທີ່ໄດ້ສຳເລັດຕາຕະລາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ, ແລ້ວລາຍງານຄືນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບເຫດການສາທາລະນະສຸກສອງປີໜຶ່ງເທື່ອ. ລວມທັງໝົດ, ກ່ວາ 240.000ຄົນໄດ້ຕິດຕາມ, ຢູ່ລະຫວ່າງອາຍຸແຕ່ 14 – 24ປີ.

ໃນໄລຍະເວລານັ້ນ, ໄດ້ມີປະມານ 5.100ເຄດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຫາກໍ່ໄດ້ບົ່ງມະຕິ ແລະ ເກືອບ 18.500ກໍລະນີ ຫາກໍ່ເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ.

ຂຶ້ນກັບຈຳນວນ – ຍິງ ຫຼື ຊາຍ, ເຖົ້າ ຫຼື ໜຸ່ມ – ຄົນທີ່ມີປະຫວັດເປັນໜິ້ວນໍ້າບີຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງກ່ວາ 26 – 32% ທຽບກັບບັນດາຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ.

ແລະ ກໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກົງກັນຂ້າມກັນ. ຄົນທີ່ເຄີຍເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈມີຄວາມສ່ຽງເປັນ ໜິ້ວນໍ້າບີສູງກ່ວາ 17 – 51%ທຽບກັບຄົນທີ່ເປັນໜິ້ວໃໝ່

ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງໄດ້ລົບລ້າງບັນດາຜົນກະທົບຂອງອາຍຸ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມດັນສູງ, ນໍ້າໜັກ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງລະດັບການກິນດື່ມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງກັບທັງສອງຊະນິດໜິ້ວທີ່ກ່າວຂ້າງ ເທິງ.

ຕາມຫົວໜ້າກຸ່ມວິໄຈ Eric Taylor, ສູນສາທາລະນະສຸກ Maine ຢູ່ Portland ໃຫ້ຮູ້ວ່າອາດແມ່ນ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງຂອງບັນດາຊະນິດແບັດທີເຣຍໃນລະບົບລຳໄສ້, ດ້ວຍວິທີໃດນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນ ທັງສອງຊະນິດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໜິ້ວນໍ້າບີ. ແຕ່ວ່າ, Taylor ໃຫ້ຮູ້ວ່າ , “ ສິ່ງທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແມ່ນ ຍ້ອນຫຍັງສອງພະຍາດນີ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ”.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະລິນຍາໂທ Brian Matlaga, ທ່ານໝໍລະບົບປັດສະວະຜູ້ໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ Johns Hopkins ຢູ່ Baltimore, ຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈນີ້, ໄດ້ກ່າວ ວ່າ: “ ຈາກທັດສະນະສ່ວນຕົວ, ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນພົບໄດ້ຢ່າງເຜີຍແພ່ແມ່ນຄົນເຈັບໜຶ່ງຄົນທີ່ຈະມີໜິ້ວທັງ ສອງຊະນິດນີ້. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນໜິ້ວໃນໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໃນຖົງນໍ້າບີມີຮູບແບບຕ່າງກັນ, ແລະ ໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ຕ່າງກັນ – ເກືອບທັງໝົດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງແມ່ນໜິ້ວ canxi ແລະ ໜິ້ວນໍ້າບີແມ່ນໜິ້ວ cholesterol”.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດລ້ວນແຕ່ເຊື່ອວ່າມູນຄ່າຂອງການວິໄຈນີ້ຢູ່ບ່ອນຈະຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ມີວິທີເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ ແລະ ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແມ້ແຕ່ເມື່ອເຂົາໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນສອງພະຍາດນີ້.

“ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດບັນດາຄວາມສ່ຽງທີີ່ມັກພົບດ້ວຍວິທີເຊັ່ນ: ຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແລະ ຄວບຄຸມ cholesterol”, ທ່ານໄດ້ກ່າວ

Taylor ໄດ້ເຫັນດີວ່າການກວດພົບນີ້  “ ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງລະດັບການກິນດື່ມທີ່ປອດໄພ ແລະ ນໍ້າໜັກ ທີ່ເໝາະສົມ”.

ຕາມ Reuters

Nhận xét