ຕາມປະລິນຍາໂທຫງ໋ວຽນຖິງອກລານ, ຮອງພະແນກກ້າມເນື້ອກະດູກ, ໂຮງໝໍແບັກມາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ gout ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດ gout. ສະນັ້ນ, ຍັງບໍລິໂພກອາຫານປະເພດເຄື່ອງໃນສັດເຊັ່ນ: ຫົວໃຈ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ… ເຮັດໃຫ້ gout ແລະ ບັນດາອາການແຊກຊ້ອນຈາກມັນນັບມື້ນັບອັນຕະລາຍ ແລະ ຢາກທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້.

tt

Gout ມັກເຮັດໃຫ້ຜຶກ urat ໃນຮ່າງກາຍເພີ່ມສູງຜິດປົກກະຕິ. ປະລິມານ urat ຖືກຍູ້ຂຶ້ນສູງເກີນໄປ, ງ່າຍທີ່ຈະ ຖືກສະສົມຢູ່ທາງເດີນປັດສະວະກໍ່ໃຫ້ເກີດໜິ້ວ. ບາງກໍລະນີອື່ນ urat ສະສົມຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ໄຂ່ຫຼັງ.

Urat ແມ່ນຈາກທາດໂປຼຕີນນຳຂຶ້ນທີ່ໃນທັງໝົດບັນດາເຄື່ອງໃນສັດລ້ວນແຕ່ບັນຈຸທາດນີ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຍ້ອນ ແນວນັ້ນ, ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດ gout, ເຫັນວ່າອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ແລ້ວ “ບຳລຸງ” ດ້ວຍໝາກໄຂ່ຫຼັງສັດຢ່າງສະບາຍອາລົມຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານ urat ຖືກສະສົມຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ພະຍາດຄືບໜ້າ ໜັກກ່ວາເກົ່າ

ປະລິນຍາໂທ ລານໃຫ້ຮູ້ວ່າການເຂົ້າໃຈຜິດນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການບວມຄືພະຍາດ gout.

ງອກຫ່າ

(ຕາມວາລະສານ TuoiTre)

Nhận xét