ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ 5cm ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາດ້ວຍວິທີແບບພື້ນບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍໝາກນັດແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້.

bai-thach-qua-dua-chua-soi-than

ໝາກນັດແມ່ນໝາກໄມ້ຊະນິດຮ້ອນບັນຈຸສານບຳລຸງຫຼາຍເຊັ່ນ:  vitamin C, vitamin B1, mangan, axit ອິນຊີ. ໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ຄົນມັກຫຼາຍ, ສາມາດກິນໂດຍກົງ ຫຼື ຄັ້ນເອົານໍ້າລ້ວນແຕ່ມີສັບພະຄຸນແກ້ກະຫາຍນໍ້າ ແລະ ເສີມທາດບຳລຸງ.

ຕາມການແພດພື້ນເມືອງ, ໝາກນັດມີລົດສົ້ມ, ມີສັບພະຄຸນແກ້ກະຫາຍນໍ້າ, ຊ່ວຍໄດ້ດີໃນການຍ່ອຍອາຫານ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ໝາກນັດມັກໄດ້ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ:

– ຄັ້ນເອົານໍ້າຂອງໝາກນັດມີສັບພະຄຸນຂັບຖ່າຍ…

– ເນື້ອໝາກນັດມີສັບພະຄຸນແກ້ຮ້ອນໃນ, ຂັບສານພິດ. ນໍ້າຄັ້ນຂອງໃບໝາກນັດ ແລະ ໝາກນັດທີ່ຍັງບໍ່ສຸກມີສັບພະຄຸນຂັບຖ່າຍ, ຂັບສານພິດ.

– ຮາກໝາກນັດຂັບຍ່ຽວ, ປິ່ນປົວໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທ, ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ…

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນພື້ນບ້ານມີຢາຫຼາຍສູດທີ່ໃຊ້ໝາກນັດປິ່ນປົວພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວລະບົບຖ່າຍເທເຊັ່ນ:

ສູດທີ 1: ເອົາໝາກນັດໜ່ວຍໜຶ່ງ, ເຈາະຮູໜຶ່ງ ແລະ ເອົາຫີນສົ້ມ 0,3g ໃສ່ໃນນັ້ນ. ໜຶ້ງໝາກນັດໃນ 3ຊົ່ວໂມງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກິນທັງປ່ຽງ ແລະ ນໍ້າ. ໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ລະມື້ໜຶ່ງໜ່ວຍພາຍໃນ 7ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ. ໄດ້ມີຫຼາຍກໍລະນີນຳໃຊ້ໃຫ້ໝາກຜົນທີ່ດີ.

ສູດທີ 2: ປິ້ງໝາກນັດເທິງໄຟໃຫ້ເປືອກທັງນອກໄໝ້ແລ້ວຄັ້ນເອົານໍ້າປົນກັບໄຂ່ໄກ່ 1ໜ່ວຍຕີໃຫ້ແຕກ, ດື່ມ 1ເທື່ອ. ຄວນດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 3ມື້ ແລະ 2ເທື່ອ/ມື້ ຈະເຫັນຜົນໃນທັນທີ.

ສູດທີ 3: ເອົາໝາກນັດໜ່ວຍໜຶ່ງ, ປອກເປືອກ, ເຈາະຮູ 3 cm, ຖອກຫີນສົ້ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃສ່ ແລະ ຕັດສ່ວນເທິງຂອງໝາກນັດໃຊ້ເປັນຝາອັດ. ເອົາໃສ່ເຕົາປິ້ງ, ປິ້ງໃຫ້ສຸກເຫຼືອງ ແລະ ໃຫ້ຄັ້ນເອົານໍ້າໄດ້ປະມານ 2ຈອກ. ຄໍ່າໄປນອນດື່ມ 1ຈອກເພື່ອໃຫ້ຫີນໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພົກຍ່ຽວອ່ອນລົງ. ເຊົ້າມາດື່ມຈອກທີ່ຍັງເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ຫີນແຕກອອກມາ, ແລ້ວພວກມັນອອກມາຕາມນໍ້າຍ່ຽວ.

ບັນດາວິທີປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ວັດຖຸດິບແມ່ນຊອກງ່າຍແຕ່ໝາກຜົນທີ່ນຳມາໃຫ້ຄົນເຈັບພັດມາໃນທາງບວກ. ໃນຕົວຈິງໄດ້ມີຫຼາຍຄົນທີ່ນຳໃຊ້ວິທີປິ່ນປົວພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງດ້ວຍໝາກນັດ ແລະ ເຂົາບໍ່ເຫຼືອໄວ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງ, ເຈັບແອວ, ອິດເມື່ອຍ…

Nhận xét