ເພື່ອຈຳກັດການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໃນຮ່າງກາຍ, ຄົນເຈັບຄວນດື່ມນໍ້າ 1,5 – 2ລິດໃນແຕ່ລະມື້, ອີງຕາມ ຄວາມຕຸ້ຍ, ຈ່ອຍ, ອາກາດ, ສະພາບອອກແຮງງານຂອງກ້າມຊີ້ນ… ຄວນເລືອກນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດເຊັ່ນ: ນໍ້າໝາກພ້າວ, ຊາເຈືອຈາງ, actiso, ຊາໝາກມະຫະ… ຄົນທີ່ກວດພົບວ່າມີໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບຖ່າຍ ເທຕ້ອງໄດ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ນໍ້າແຮ່ທຳມະຊາດຍ້ອນມັນບັນຈຸບັນດາເກືອທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ canxi, cacbonat…

ຄວນເລືອກບັນດາອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ vitamin A ເຊັ່ນ: ກາລົດ, ມັນຝລັ່ງ, ໝາກອຶ, ຕັບງົວຍ້ອນ  vitamin A ມີສັບພະຄຸນປົກປ້ອງເນື້ອເຍື່ອທໍ່ສົ່ງປັດສະວະ ແລະ ປ້ອງກັນການສ້າງບັນດາກ້ອນໜິ້ວ. ກັບ ຄົນທີ່ມີໜິ້ວ canxi ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກເວັ້ນການບໍລິໂພກເນີຍແຂງ, ກຸ້ງ, ກະປູ, ຫອຍຂາວ, ຫອຍແຄງ, ຫອຍ, ຫອຍກີ້, ຈຳກັດການກິນເຄັມ, ປາເຄັມ, ຊີ້ນເຄັມ ແລະ ສົ້ມຜັກ, ໄຂ່ຊະນິດຕ່າງໆ… ນອກຈາກນັ້ນ,ລະມັດ ລະວັງໃນເວລາໃຊ້  vitamin D, ຍ້ອນໃນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບຖ່າຍເທໄດ້ມີການຫ້າມໃຊ້ vitamin D,

tt

ກັບຄົນທີ່ມີໜິ້ວ oxalat, ຕ້ອງຈຳກັດກິນບັນດາຊະນິດໝາກຖົ່ວ, ໝາກຟັກ, ເຊີເລີລີ້, ໝາກອາງຸ່ນ, ໝາກ ໝັ້ນ, ຜັກຫົມ, ຫອມຝລັ່ງ, ຜັກບົ້ງ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ນໍ້າຊາ, ຜັກສົດ. ບໍ່ຄວນດື່ມ, ອົມ ຫຼື ສັກ vitamin C. ກັບຄົນທີ່ມີໜິ້ວ axit uric, ຕ້ອງຄະລຳບັນດາອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ purin ເຊັ່ນ: ຢໍ່, ຈ້າ, ສົ້ມໝູ, ໝູຝອຍ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ເຫຼົ້າ, ຄວນມີລະດັບການກິນທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດດ່າງເຊັ່ນ: ດື່ມນົມທີ່ມີນໍ້າຕານ ໜ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍ (ບໍ່ດື່ມຊະນິດນົມທີ່ປ້ອງກັນກະດູດຜ່ອຍ), ກິນໝາກໄມ້, ຜັກຂຽວທີ່ ສະອາດໃຫ້ຫຼາຍ.

ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການກິນຊີ້ນຊະນິດຕ່າງໆ, ຄວນກິນປາໃຫ້ຫຼາຍ, ພຽງຮັກສາລະດັບ 170g/ມື້. ຄວນເສີມ ບັນດາ vitamin E, B1, magiê B6… ແຕ່ລະມື້ຕ້ອງການ B6 ພຽງແຕ່ 10mg ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຮ່າງ ກາຍຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວກັບຄືນ (ເກີນ 80%) ແຕ່ຍັງດີຕໍ່ຈຸລັງສະໝອງ.

tt

ຖ້າໜິ້ວມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນ 5-6 mm, ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາແຊກແຊງພາຍນອກ. ສ່ວນໜິ້ວທີ່ມີຂະໜາດ ນ້ອຍກ່ວາ 3-4 mm, ຕາມປົກກະຕິສາມາດປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ. ກັບພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບ ຖ່າຍເທ, ຖ້າຄວາມດັນເພີ່ມຂຶ້ນສູງທັງສອງຕົວເລກຄວາມດັນລຸ່ມ ແລະ ເທິງ, ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍທີ່ໄກ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອມີວິທີປິ່ນປົວໂດຍໄວ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ວ່າໝາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນອົງປະກອບກັ່ນຕອງທາດເສດເຫຼືອ, ຄວາມ ເປັນພິດ… ຂອງຮ່າງກາຍ. ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງມີຄວາມສຳຄັນພິເສດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊ້ບັນດາຢາທີ່ຍັງແປກສຳລັບຕົນເອງໂດຍອຳເພີໃຈ, ຈະເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ເມື່ອມີການແພ້ ກັບຢາໃດນັ້ນ, ຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນທັນທີເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບຖ່າຍເທ, ດ້ວຍທຸກວິທີຕ້ອງໄດ້ເສີມນໍ້າໃຫ້ ຫຼາຍໃນທັນທີ.

ບັນດາຢາປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບຖ່າຍເທລວມມີ: ເໝົ້າຕາຄວາຍ, ຝຸກລິງ, ຊາຕ່ຽນຕື້, ແຈຼກຕ້າ, ຈີ້ ຊາກ, ໂອເຢືອກ, ເຮືອງຝຸ, ໝາກເດື່ອຍເອືອຍ, ຜັກຊີ, ແກ່ນ ແລະ ໝາກຂອງໝາກກ້ວຍແກ່ນ, ກ້ວຍ ປ່າ, ໝາກນັດ. ສາມາດຕອງສະກັດເອົານໍ້າຈາກຕົ້ນໝາກກ້ວຍແກ່ນ, ດື່ມນໍ້າໜວດສາລີ, ໝາເດ່, ຜັກ ໜອກ, ຮວງໝາກນັດເປັນປະຈຳ. ຕາມປະສົບການປິ່ນປົວ, ຄົນເຈັບມັກໄດ້ວິເຄາະນໍ້າຍ່ຽວເພື່ອຊອກ ບັນດາທາດເສດເຫຼືອ, ທາດຕະກອນ ຫຼື ວິເຄາະໜິ້ວເພື່ອມີວິທີການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ.

ກັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ – ລະບົບຖ່າຍເທ, ບໍ່ຄວນຖືເບົາເມື່ອພົບມີ “ຄວາມຜິດປົກກະຕິ” ທີ່ອຶດອັດ, ຜິດປົກ ກະຕິຢູ່ລະບົບຖ່າຍເທ. ເມື່ອເລີ່ມປະກົດມີການຖ່າຍເບົາຍາກ, ຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດ, ນໍ້າຍ່ຽວປ່ຽນສີຂຸ້ນ ຂາວ, ແດງ, ປະລິມານໜ້ອຍ, ຫຼາຍ, ເຈັບ 2 ບ່ອນເທິງແອວ, ມີໄຂ້ຫຼື ບໍ່ມີໄຂ້… ແມ່ນຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນທັນທີເພື່ອກວດພົບໄດ້ໂດຍໄວ, ປິ່ນປົວຫ້າວຫັນ. ຂໍ້ນີ້ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນບັນດາພະຍາດທີ່ບໍ່ດີ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນໜອງ, ໄຂມັນໂອບໄຂ່ຫຼັງ, ອັກເສບອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ໝາກໄຂ່ ຫຼັງອັ່ງນໍ້າ, ຄວາມດັນສູງເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ່ອມໄຂ່ຫຼັງ, ອັກເສບຊຶມເຊື້ອ.

Nhận xét