ຜະລິດໂດຍ: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຢາດານາຟາ

253 ຢຸ໋ງສີແທັງເຄ, ນະຄອນດ່າໜັງ

ໂທລະສັບ: 0511.3757676

Fax: 0511.3760127

Email: info@danapha.com

ຈັດຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວໂດຍ:

ບໍລິສັດການຢາແລະອຸປະກອນການແພດເອັນເອັນຊີ

ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 201 – ຖະໜົນໜອງບອນ – ບ້ານນາໄຊ – ເມືອງໄຊເສດຖາ – ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ – ສປປລາວ

ໂທລະສັບ/ Fax: (+856.21)285176, 285175.

Website: www.nncpharma.vn