ການວິໄຈໜຶ່ງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຂອງບັນດາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານພະແນກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ສູນການແພດເດັກ Johns Hopkins (ອາເມລິກາ) ຢັ້ງຢືນວ່າປະລິມານສານຕະກົ່ວໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່າກ່ວາ 10 microgram/dexilit ກໍ່ ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນອະນາຄົດ.

tt

“ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້, ນີ້ແມ່ນການວິໄຈທຳອິດທີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານສານຕະກົ່ວພຽງໜ້ອຍດຽວໃນເລືອດ ກໍ່ສາມາດກະທົບເຖິງໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນເດັກນ້ອຍ. ຂໍ້ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການການແພດ ຕ້ອງມີບັນດາການກະທຳເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຕໍ່າສຸດບັນດາແຫຼ່ງສານຕະກົ່ວທີ່ສາມາດແຊກຊຶມເຂົ້າຮ່າງກາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍ”, ປະລິນຍາເອກ Jeffrey Fadrowski, ຜູ້ຊ່ຽວຊານພະແນກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ໃນການວິໄຈ, ໄດ້ກ່າວ.

“ພວກເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ຍາກທີ່ສຸດວ່າໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມໃນເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວຍ້ອນວ່າເກືອບບໍ່ມີອາການປົກກະຕິໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ. ແຕ່ວ່າ, ຂໍ້ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງເຊັ່ນ:ຄວາມດັນສູງ, ພະຍາດເບົາຫວານ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ”, ປະລິນຍາເອກ Susan Furth, ສະມາຊິກກຸ່ມວິໄຈ, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້.

ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ດຳເນີນການວິໄຈກັບເດັກນ້ອຍທີ່ແຂງແຮງຈຳນວນ 769ຄົນມີອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 20ປີ. ກ່ວາ 99%ຂອງຈຳນວນເດັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີປະລິມານສານຕະກົ່ວຕໍ່າກ່ວາ 10 microgram/dexilit, ດ້ວຍລະດັບ ສະເລ່ຍປະມານ 1,5 microgram. ໝາກຜົນໃຫ້ເຫັນວ່າໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງບັນດາເດັກທີ່ມີປະລິມານ ສານຕະກົົ່ວໃນເລືອດສູງແມ່ນອ່ອນກ່ວາໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ມີປະລິມານສານຕະກົ່ວໃນເລືອດຕໍ່າກ່ວາລະດັບສະເລ່ຍ

ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາມັກປົນເປື້ອນສານຕະກົ່ວຈາກບັນດາແຫຼ່ງທີ່ມັກໃຊ້ລວມມີ: ສໍ, ບັນດາເຄື່ອງດິນເຜົາ, ດິນ, ນໍ້າໃຊ້ໃນບັນດາຕົວເມືອງທີ່ມີອາຄານເກົ່າຫຼາຍ ຫຼື ປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີ…

Nhận xét