ພວກເຮົາມັກບໍ່ຄິດວ່າພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງມີການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດ. ໃນຕົວຈິງແມ່ນ “ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາກໍລະນີທີ່ເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເພີ່ມຂຶ້ນ 40% ໃນລະດູຮ້ອນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ. ອາກາດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມແມ່ນບັນດາປັດໃຈທີ່ສຳຄັນປະກອບສ່ວນກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ”, ຕາມທັດສະນະຂອງປະລິນຍາເອກ Abhinandan Sadlalge, ຫົວໜ້າພະແນກຖ່າຍເທ, ໂຮງໝໍ RG Stone Urology and Laparoscopy (ອິນເດຍ).

ບັນດາຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ມີຄວາມເຄີຍຊິນດື່ມນໍ້າບໍ່ພຽງພໍຈະເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ງ່າຍ. ເປັນຕົ້ນ, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 5 – 7°C ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງເພີ່ມຂຶ້ນ 30%. ເມື່ອຄົນຜູ້ໜຶ່ງເຄື່ອຍຍ້າຍແຕ່ເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງໄປດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທີ່ມີພູມອາກາດອຸ່ນກ່ວາແມ່ນການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວແຫ່ງຈະແຈ້ງກ່ວາ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນເປັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງສູງເປັນພິເສດໃນເຂດທີ່ມີພູມອາກາດແຫ້ງ, ຮ້ອນ.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນຍ້ອນຮ່າງກາຍສູນເສຍນໍ້າ, ເຊິ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນໜຶ່ງປັດໃຈນຳໄປສູ່ການສູນເສຍນໍ້າ. ເສຍນໍ້າສຸດທ້າຍນຳໄປສູ່ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວຂຸ້ນຂຶ້ນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ເກີດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງນີ້, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ 7 ເຄັດລັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ

ການດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆໃນມື້ໜຶ່ງ ແລະ ໃນຕອນກາງຄືນກ່ອນໄປນອນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຍັງຮັກສານໍ້າໃຫ້ພຽງພໍໃນ 24ຊົ່ວໂມງ. ດື່ມນໍ້າແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອທົດແທນປະລິມານນໍ້າທີ່ຖືກສູນເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ (ຜ່ານນໍ້າຍ່ຽວ, ເຫື່ອ…). ຮ່າງກາຍມີນໍ້າພຽງພໍກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບກັ່ນຕອງບັນດາທາດພິດໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບການສະສົມທາດພິດໃນຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງນຳໄປສູ່ການເກີດໜິ້ວ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການດື່ມນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ບໍ່ດີຍ້ອນມັນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບນໍ້າເກີນ ແລະ ບັນດາຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍຖືກບວມ.

2.ດື່ມນໍ້າໝາກນາວ

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນເມື່ອບັນດາສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າຍ່ຽວແມ່ນແຮ່ທາດ, ທາດແຫຼວ ແລະ axit ຖືກສູນເສຍຄວາມສົມດູນ. ໝາຍຄວາມວ່າໃນເວລານີ້ປະລິມານຂອງບັນດາທາດເຊັ່ນ: canxi, oxalat ແລະ axit uric ໃນນໍ້າຍ່ຽວມີຫຼາຍທີ່ສຸດ. ປົກກະຕິ, ບັນດາທາດນີ້ສາມາດຖືກລະລາຍຍ້ອນບັນດາທາດແຫຼວ ຫຼື ທາດ citrate. ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບການລະລາຍ, ພວກມັນຈະຈັບຕົວເຂົ້າດ້ວຍກັນສ້າງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ນໍ້າໝາກນາວຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບ citrate ໃນນໍ້າຍ່ຽວ. ສະນັ້ນ, ອາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໜິ້ວ oxalat canxi, ກໍ່ຄືໜິ້ວ axit uric.

  1. ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸ oxalate ຫຼາຍ

Oxalate ແມ່ນ axit ຊະນິດໜຶ່ງອາດນຳໄປສູ່ການກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ oxalat canxi. ບັນດາອາຫານປະເພດທີ່ບັນຈຸ oxalate ຫຼາຍລວມມີບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມເຊັ່ນ: ໂຊດາ, ນໍ້າຊາ, ຊ໋ອກໂກແລັດ, ຕົ້ນດ້າຍຮ່ວາງ, ສະຕໍເບີລີ້ ແລະ ບັນດາແກ່ນຊະນິດຕ່າງໆ. ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາອາຫານປະເພດນີ້ຖືວ່າແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

  1. ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ caffeine

ທ່ານຄວນຫຼີກເວັ້ນການບໍລິໂພກບັນດາປະເພດເຄື່ອງກິນ, ນໍ້າທີ່ບັນຈຸ caffeine ຫຼາຍເກີນໄປເຊັ່ນ: ກາເຟ, ຊາ, ຢາສູບ… ຍ້ອນມັນແມ່ນສາເຫດຫຼັກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຖືກສູນເສຍນໍ້າໃນທັນທີ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຍັງເສີມນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ. ເສຍນໍ້າແມ່ນສາເຫດທີ່ສຳຄັນນຳໄປສູ່ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

  1. ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານເກືອທີ່ກິນໃນແຕ່ລະມື້.

ການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານເກືອໃນລະດັບການກິນກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ oxalate ໃນນໍ້າຍ່ຽວ, ຍ້ອນແນວນັ້ນກໍ່ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

  1. ຄວບຄຸມການບໍລິໂພກບັນດາທາດໂປຼຕີນຈາກສັດ, ລວມມີຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ:

ບັນດາອາຫານປະເພດນີ້ບັນຈຸ purin ຫຼາຍ, ນັ້ນແມ່ນບັນດາທາດທຳມະຊາດທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ຫຼື ຍ່ອຍສະຫຼາຍກາຍເປັນ axit uric ໃນນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ປະກອບສ່ວນກາຍເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຈຳກັດກິນອາຫານປະເພດນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງມີປະລິມານ axit uric ໃນນໍ້າຍ່ຽວ. ສະນັ້ນ, ກໍ່ປ້ອງກັນໄດ້ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

  1. ຫຼຸດນໍ້າໜັກເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ:

ຕາມການວິເຄາະຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ Johns Hopkins (ອາເມລິກາ) ແມ່ນຄວາມຕຸ້ຍເຮັດໃຫ້ເພີ່ມທົບເຄິ່ງຄວາມສ່ຽງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຄົງທີ່ແມ່ນສຸດທີ່ຈຳເປັນ. ມັນບໍ່ພຽງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນໄດ້ສະພາບຄວາມຕຸ້ຍແຕ່ມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຄວາມສ່ຽງເກີດພະຍາດອື່ນເຊັ່ນ: ພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນສູງ…

Nhận xét