ນັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ, ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ… ແມ່ນບັນດາຄວາມເຄີຍຊິນໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການນຳໄປສູ່ຫຼາຍພະຍາດທີ່ພົບໂດຍທົ່ວໄປເຊ່ັ່ນ: ອັກເສບກະດູກສັນຫຼັງ, ໄຂມັນໃນເລືອດ, ລິດສະດວງທະວານ ແລະ ພິເສດມັກພົບທີ່ສຸດແມ່ນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ… ພະຍາດນີ້ເຖິງວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົບອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວຽກງານ ແລະ ຊີວິດ.

ສິ່ງແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ຫ້ອງການທີ່ບໍ່ວ່າງວຽກນຳໄປສູ່ຄວາມເຄີຍຊິນທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງສຳລັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

1. ນັ່ງຫຼາຍເກີນໄປ: ພະນັກງານຫ້ອງການເລີ້ຍໆຕ້ອງໄດ້ນັ່ງ,ນັ່ງເຮັດວຽກ, ນັ່ງປະຊຸມ, ນັ່ງຫຼິ້ນ facebook,… ແຕ່ລະມື້ 8ຊົ່ວໂມງໃນທ່ານັ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມ canxi ບໍ່ໄດ້ດີ. ຍ້ອນແນວນັ້ນປະລິມານ canxi ທີ່ຖ່າຍເທເຂົ້ານໍ້າຍ່ຽວຫຼາຍກ່ວາສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການສະສົມໜິ້ວ.

2. ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ: ການອອກກຳລັງກາຍຫຼິ້ນກິລາເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ແລະ ຍ້ອນມັນງ່າຍເກີນໄປສະນັ້ນ… ຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຫັດກາຍ. ພະນັກງານຫ້ອງການແຫ່ງມີເວລາໜ້ອຍ ແລະ ສະຕິທີ່ຈະປະຕິບັດ. ຂາດການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ຜະໜັງທ້ອງຫຼວມ, ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະທາງໃນເລື່ອນ, ກົດທັບທໍ່ນໍ້າບີ, ນໍ້າບີບໍ່ຖ່າຍເທໄດ້, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສະສົມ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວນໍ້າບີ.

3. ດື່ມນໍ້າໜ້ອຍເກີນໄປ: ຜູ້ໃດກໍ່ຮູ້ວ່ານໍ້າແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ. ເຮັດວຽກ, ປະຊຸມ, ໄປພົບຄູ່ຮ່ວມງານເປັນປະຈຳ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສະຕິເພື່ອດື່ມນໍ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພຽງພໍ. ເມື່ອຮ່າງກາຍມີນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ, ນໍ້າຍ່ຽວກາຍເປັນເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນດີເພື່ອໃຫ້ໜິ້ວລວມຕົວກັນກາຍເປັນໜິ້ວກ້ອນໃຫຍ່.

4. ກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານ: ພະນັກງານຫ້ອງການບໍ່ມີເວລາຫຼາຍທີ່ຈະແຕ່ງກິນເອງຢູ່ເຮືອນ. ສະນັ້ນ, ການກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານອາດຖືວ່າແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານເວລາ. ແຕ່ບັນຫາຄວາມສະອາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍ້ອນອາຫານນອກຮ້ານປົກກະຕິຈະໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼາຍ, ທອດຫຼາຍເທື່ອ. ອາຫານທີ່ມີ cholesterol ຫຼາຍແມ່ນສາເຫດຫຼັກນຳໄປສູ່ພະຍາດໜິ້ວນໍ້າບີ.

5. ອົດຍ່ຽວ: ວຽກງານ, email, deadline… ທັບຖົມເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການເມົາມົວເຮັດແຕ່ວຽກແລ້ວລືມເລີຍການໄປຫ້ອງນໍ້າ. ການອົດຍ່ຽວດົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍ່ຽວກາຍເປັນດ່າງ, ກາຍເປັນສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ແບັດທີເຣຍເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕ, ພ້ອມກັນນັ້ນງ່າຍກໍ່ຕົວເປັນໜິ້ວ amoni-magie-phosphate.

ໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີເຮັດໃຫ້ລົບກວນຊີວິດ. ຮູ້ສຶກເຈັບຮຸ່ມໆ, ຂັດບໍລິເວນແອວ ແລະ ທ້ອງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບກົດດັນ, ໂມໂຫຮ້າຍໄດ້ງ່າຍ. ຮຸຍ (ເມືອງ 10, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ) ໄດ້ແບ່ງປັນ: “ຂ້ອຍເປັນໜິ້ວຂັ້ນເບົາ, ບາງຄັ້ງຄາວກຳລັງຕ້ອງຄິດໃຫ້ວຽກງານ, ຫຼື ໃນບັນດາການປະຊຸມສຳຄັນແມ່ນຫຼັງພັດເຈັບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍຍາກທີ່ຈະມີສະມາຖິເຮັດວຽກ.” ແມ້ແຕ່ບັນດາຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງປິ່ນປົວພະຍາດຖ້ານຳໃຊ້ຢາບໍ່ຖືກຊະນິດທີ່ມີສັບພະຄຸນແກ້ປວດ, ແກ້ອັກເສບກໍ່ຈະຕ້ອງທົນຕໍ່ອາການເຈັບໃນຂະ ບວນການປິ່ນປົວ.

ເຄັດລັບປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

– ຕັ້ງພ້ອມດື່ມຕຸກນໍ້າເທິງໂຕະເຮັດວຽກ: ຕຸກນໍ້າຕັ້ງໄວ້ຕໍ່ໜ້າເພື່ອເຕືອນໃຫ້ດື່ມນໍ້າ

– ດື່ມນໍ້າໜຶ່ງຈອກເຕັມຫຼັງຈາກນອນຕື່ນ: ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມນໍ້າໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ປ້ອງກັນໜິ້ວກໍ່ຕົວຂຶ້ນແຕ່ຍັງຊ່ວຍກັ່ນຕອງໃຫ້ລຳໄສ້ສະອາດ, ດີໃຫ້ລະບົບລະລາຍ.

– ເຄື່ອນໄຫວທຸກບ່ອນທຸກເວລາ: ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕື່ນເຊົ້າ ແລະ ໄປໂຮງຢີມທຸກມື້, ທ່ານຍັງສາມາດກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍເປັນປະຈຳດ້ວຍວິທີ: ຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດແທນໃຫ້ການຂຶ້ນລິບ, ແລ່ນໄວແທນໃຫ້ການຍ່າງ.

– ກິນດື່ມ: ຫຼີກໄກບັນດາອາຫານທອດຂົ້ວທີ່ມີນໍ້າມັນຫຼາຍ ຫຼື ບັນດາອາຫານທີ່ເຄັມເກີນໄປ.

ວິທີການເລືອກສູດຢາປິ່ນປົວໜິ້ວທ່ານຕ້ອງຮູ້

ປິ່ນປົວໜິ້ວແມ່ນໜຶ່ງຂະບວນການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຂະຫຍັນຕາມແບບ “ຝົນຕົກໜັກຊຶມດົນ”. ຍ້ອນແນວນັ້ນບັນດາສູດຢາພື້ນເມືອງໄດ້ຖືກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຄົນເຈັບເລືອກເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງແຕ່ບໍ່ກັງວົນເຖິງຜົນຂ້າງຄຽງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະບວນການປິ່ນປົວໜິ້ວມັກມາພ້ອມກັບອາການເຈັບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເກີດອັກເສບຊຶມເຊື້ອ. ທ່ານຄວນເລືອກຊະນິດຢາພື້ນເມືອງທີ່ນອກຈາກສັບພະຄຸນຂັບໜິ້ວອອກຈາກຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງມີສັບພະຄຸນແກ້ປວດ ແລະ ແກ້ອັກເສບນຳອີກ. ຄືແນວນັ້ນຂະບວນການປິ່ນປົວຈະລາບລື້ນ ແລະ ເຈັບໜ້ອຍ. ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີຢູ່ສະເໝີເພື່ອເວົ້າຄຳວ່າບໍ່ກັບພະຍາດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວນໍ້າບີ.

Nhận xét