ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້, ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອຄາດຄະເນຂຶ້ນຮອດຕົວ ເລກ 8ລ້ານຄົນ.

ກໍ່ຕາມຮອງສາດສະດາຈານ – ປະລິນຍາເອກ ຝ້າມວັນບຸ່ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວຮ່ວມກັບຄວາມໄວຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບາງພະຍາດ ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນສູງ, ເບົາຫວານ, ອັກເສບໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເລືອດຈາງ… ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອແມ່ນ ຄວາມເສຍຫາຍໜຶ່ງທີ່ຟື້ນຟູບໍ່ໄດ້ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເຮັດໃຫ້ຄ່ອຍໆສູນເສຍໜ້າທີ່ການຂອງ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ພະຍາດບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາ ແລະ ມັກພັດທະນາໄປແບບງຽບໆ. ຄົນທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດ ໂຊມຊຳເຮື້ອຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຫົວໃຈຂາດເລືອດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ 34%, ພ້ອມກັນນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງເສຍຊີວິດສູງທົບ 5ເທື່ອທຽບກັບຄົນປົກກະຕິ.

ອາການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມອາດຈະປະກົດຕົວເມື່ອໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຍັງເຫຼືອແຕ່ 1/10 ທຽບກັບລະດັບປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການກວດພົບວ່າໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມໄດ້ໂດຍໄວແມ່ນ ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປ້ອງກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ຄືບໜ້າໄປໄລຍະທີ່ຮຸນແຮງກ່ວາ. ການສະແດງ ອອກທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງພະຍາດເຊັ່ນ: ບວມ, ອິດເມື່ອຍ, ຈ່ອຍຜອມ, ເຈັບຫົວ, ເບື່ອອາຫານ, ປວດຮາກ, ຖ່າຍເບົາຫຼາຍເທື່ອ, creatinin ໃນເລືອດ ຫຼື protein ໃນນໍ້າຍ່ຽວເພີ່ມ …

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດເຊັ່ນ: 40% ຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານ, 30% ຍ້ອນຄວາມດັນສູງ, 10% ຍ້ອນ ອັກເສບໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງຍ້ອນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ, lupus ຜື່ນແດງ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແຕ່ແລກເກີດ, ຫົວໃຈຊຸດໂຊມ ແລະ ກໍ່ອາດແມ່ນຜົນຂອງການໃຊ້ຢາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພິດຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນ ເວລາ ດົນ.

thumb04

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການກວດພົບໂດຍໄວເພື່ອປິ່ນປົວຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດຊ້າລົງ, ປົກປ້ອງ, ແກ້ໄຂໜ້າທີ່ການຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ກ້າວເຖິງຂັ້ນໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊ້າລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ຟອກໄຂ່ຫຼັງໃນສັງຄົມ. ຕາມຮອງສາດສະດາຈານ – ປະລິນຍາເອກ ຫງ໋ວຽນຖິໃບ – ຫົວໜ້າເຂດໃນການ ແພດພື້ນເມືອງໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລການຢານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໝາກ ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊຳເຮື້ອຊ້າລົງຕ້ອງມີລະດັບການກິນຈຳກັດທາດໂປຼຕີນ, ເກືອໜ້ອຍ, ຄວບຄຸມຄວາມດັນໃຫ້ ດີ, ສະກັດກັ້ນບັນດາປັດໃຈຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດເຊັ່ນ: ຢາສູບ, ໃຊ້ຢາ ແລະ ທາດທີ່ບໍ່ເໝາະ ສົມ, ເພີ່ມ axit uric, RP lipid ໃນເລືອດ, ເບົາຫວານ, ຖືພາ…

ປະຊາຊົນສາມາດກວດພົບພະຍາດໄດ້ໂດຍໄວດ້ວຍບັນດາອາການເຊັ່ນ: ບວມ (ຕີນ, ອ້ອມຮອບຕາ), ອິດ ເມື່ອຍ, ຈ່ອຍຜອມ, ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ (ຍ້ອນຂາດເລືອດ ແລະ ສະສົມທາດເສດເຫຼືອໃນຮ່າງກາຍ), ໄປຖ່າຍເບົາເປັນປະຈຳ (ພິເສດແມ່ນຕອນກາງຄືນ), creatinin ໃນເລືອດ ຫຼື protein ໃນປັດສະວະ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມດັນສູງ, ເພີ່ມ kali ໃນເລືອດ, ຫຼຸດ erythropoietin, ປົນເປື້ອນ nitơ ແລະ urê ໃນເລືອດ, ເຈັບແອວ…

ຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງທາງເດີນປັດສະວະ, ລະດັບການກິນດື່ມຊ່ວຍຈຳກັດສູງສຸດຄວາມສ່ຽງ ເປັນພະຍາດນີ້ເຊັ່ນ: ບໍ່ຄວນບໍລິໂພກຫຼາຍເກີນໄປປະເພດອາຫານທີ່ບັນຈຸທາດ canxi ຫຼາຍເຊັ່ນ: ຫອຍຂາວ, ຫອຍ ແຄງ, ກຸ້ງ, ກະປູ…ຍ້ອນ canxi ອາດເປັນຜຶກກາຍເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ.

ບັນດາອາຫານທີ່ມີ axit oxalic ຫຼາຍກໍ່ຄວນຈຳກັດ (ທາດນີ້ມີໃນຜັກຫົມ, ຜັກບົ້ງ…). ພິເສດ, ກິນເຄັມຈະນຳໄປສູ່ ການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມເກືອຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມສົມດູນນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ. ສຳລັບ ຄົນທີ່ຄວາມດັນສູງ, ພັດແຫ່ງບໍ່ຄວນກິນເຄັມເກີນໄປ, ຍ້ອນຄວາມດັນສູງຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາເສັ້ນເລືອດເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍ, ກີດຂວາງເສັ້ນເລືອດໃຫ້ກຳຈັດທາດເສດເຫຼືອ.

ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍແມ່ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງກັ່ນຕອງທາດພິດ, ທາດເສດເຫຼືອທີ່ອາດກໍ່ ຕົວເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ອອກມານອກໄດ້ດີກ່ວາ. ທ່ານໝໍກໍ່ແນະນຳ, ບໍ່ຄວນເຫັນວ່າຫິວນໍ້າຈຶ່ງດື່ມນໍ້າ, ແຕ່ລະມື້ຄົນ ໜຶ່ງຄວນດື່ມນໍ້າຢ່າງໜ້ອຍ 1,5 – 2ລິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຂັບຍ່ຽວຫຼາຍເຊັ່ນ: ນໍ້າຊາ, ກາເຟ ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເມື່ອຍ, ສ້າງເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ

ຕາມ Giadinh.net

Nhận xét