ກ່ອນໜ້ານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຈັບບິດທ້ອງສ່ວນລຸ່ມຢ່າງກະທັນຫັນ, ຢາກຖ່າຍເບົາແຕ່ຖ່າຍເບົາບໍ່ໄດ້, ເມື່ອຖ່າຍເບົາໄດ້ແມ່ນຮູ້ສຶກໜາວເຢັນ. ໄປກວດ, ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໜິ້ວ 3mmຢູ່  ໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ທ່ານໝໍເວົ້າວ່າດ້ວຍຂະໜາດໜິ້ວນີ້ແມ່ນສາມາດຖ່າຍເທໜິ້ວອອກມານອກໄດ້ດ້ວຍຢາ. ຂ້າພະເຈົ້າລອງຮັບປະທານຢາໃບແທັກດານາຟາຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍແມ່ນເຫັນວ່າອາການເຈັບຫຼຸດລົງ. ແລະ ຫຼັງຈາກ 3ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປກວດເບິ່ງຄືນແມ່ນເຫັນວ່າໜິ້ວໝົດໄປ.
ອ້າຍແຈັງ. , ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ 9mmແລະ ໄດ້ຖືກບົ່ງມະຕິໃຫ້ຜ່າຕັດເອົາໜິ້ວ ອອກ. ໂຊກດີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກໝູ່ຢາໃບແທັກດານາຟາວ່າມີປະສິດທິພາບປິ່ນປົວໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງໄດ້ສູງ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈທົດລອງໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວິທີການຜ່າຕັດ. ຫຼັງຈາກໃຊ້ໄດ້ 2ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປກວດຄືນທີ່ຜົນການເອໂກໃຫ້ເຫັນວ່າໜິ້ວໄດ້ນ້ອຍລົງຍັງເຫຼືອແຕ່ 5mm.ປະຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ຢາເພື່ອສະຫຼາຍໜິ້ວໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສົມບູນ.
ເອື້ອຍລານ., ບິ່ງເຢືອງ
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຜ່າຕັດສະຫຼາຍໜິ້ວ. ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດພໍ່ຍັງມີອາການເຈັບຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງລຸ່ມເນື່ອງຈາກຕະກອນໜິ້ວຍັງເຫຼືອຢູ່. ທ່ານໝໍບົ່ງໃຊ້ໃຫ້ພໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ໃບແທັກດານາຟາເພື່ອກຳຈັດຕະກອນໜິ້ວໃຫ້ໝົດໄປ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຈຳກັດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໜິ້ວກັບຄືນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນໄລຍະໃຊ້ຢາ, ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນວ່າເຈັບອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງກຳລັງຊື້ໃບແທັກໃຫ້ພໍ່ຮັບປະທານເພື່ອປິ່ນປົວໜິ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນກັບຄືນ.
ຕ໋ວນຫວູ., ຮ່າໂນ້ຍ
ຫ່າງຈາກນີ້ 2ປີ, ຂ້າພະເຈົ້າເຈັບບໍລິເວນທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍແບບກະທັນຫັນ. ໄປເອໂກ, ທ່ານໝໍບົ່ງມະຕິວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໜິ້ວ 9mmຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ແນະນຳຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະຫຼາຍໜິ້ວ ຫຼື ໃຊ້ຢາໃບແທັກດານາຟາເພື່ອຄ່ອຍໆສະຫຼາຍໜິ້ວ ແລະ ຂັບໜິ້ວອອກມານອກ. ພຽງແຕ່ໃນ 15ມື້ທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບປະທານຢາ, ບັນດາອາການເຈັບໄດ້ໝົດໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກໃຊ້ໄດ້ 1ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປເອໂກຄືນແມ່ນເຫັນວ່າຂະໜາດຂອງໜິ້ວໄດ້ຫຼຸດລົງພໍຄວນ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ຮັບປະທານຢາໃບແທັກດານາຟາໃນອີກ 2ເດືອນແມ່ນໜິ້ວຖ່າຍເທອອກມາເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າສຸດທີ່ດີໃຈ ແລະ ປະຈຸບັນໃນແຕ່ລະປີຍັງກຳລັງຮັບປະທານໃບແທັກດານາຟາ 2 ງວດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເປັນກັບຄືນ.
ອ້າຍໂງແທັ່ງຈຼ້ຽນ., ນະຄອນໂຮຈີມິນ.